Urbančič, K. (2002). Uvodnik: medicinske sestre in skrb za družine. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(3), 125–127. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2400