Ladi Škerbinek, A., & Kogovšek, B. (2002). Medicinske sestre v skrbi za družine. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(3), 131–134. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2401