Grbec, V. (2002). Uvodnik: obzornik in etika. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(4), 201–202. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2416