Luznar, N. (2002). Zdravstvena nega v izvajanju preventive v osnovnem zdravstvenem varstvu. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(4), 219–223. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2419