Klemenc, D. (2003). Skrb v zdravstveni negi ali zdravstvena nega v (o)skrbi. Obzornik Zdravstvene Nege, 37(2), 99–106. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2445