Donko, J., & Hoyer, S. (2003). Evalvacija zdravstvenovzgojnega programa šole za starše. Obzornik Zdravstvene Nege, 37(2), 151–157. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2451