Rašković-Malnaršič, R. (2003). Novosti – izkušnje – pobude: vloga medicinske sestre pri izvajanju medikamentozne terapije. Obzornik Zdravstvene Nege, 37(3), 229–232. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2463