Hoyer, S. (2003). Novosti – izkušnje – pobude: dojenje v dokumentu – navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Obzornik Zdravstvene Nege, 37(4), 299–301. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2472