Kralj, B. (2004). Ob 250-letnici babiške šole v ljubljani – zgodovinski oris. Obzornik Zdravstvene Nege, 38(1), 7–11. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2477