Polona Skočir, A. (2004). Novosti – izkušnje – pobude: ob 250-letnici babiške šole v celovcu – »znanje povezuje«. Obzornik Zdravstvene Nege, 38(1), 89–89. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2487