Evers, G., & Helena Kristina Peric, prevod/transl.:. (2004). Razvoj znanosti zdravstvene nege v evropi. Obzornik Zdravstvene Nege, 38(3), 199-204. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2503