Grbec, V. (2004). Uvodnik: zdravstvena nega v letu 2004 . Obzornik Zdravstvene Nege, 38(4), 273–274. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2514