Mlakar, J. (2005). Uvodnik: zdravstvena nega v bolnišnici danes in jutri. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(1), 1-3. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2527