Oštir, B., & Šušteršič, O. (2005). Pomen higiene rok pri zdravstveni negi bolnika na kronični hemodializi. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(1), 27–31. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2530