Gaber, S. (2005). Spodbujanje kakovostnega odnosa med materjo in otrokom pri hranjenju od rojstva do osnovne šole – (i. del). Obzornik Zdravstvene Nege, 39(1), 55–61. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2534