Balažic, I. (2005). Novosti – izkušnje – pobude: zdravstvena nega bolnika z obveznim ukrepom zdravljenja: prikaz primera iz prakse. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(1), 94–98. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2538