Klemenc, D., Požun, P., & Podhostnik, A. (2005). Model nadzora izboljševanja kakovosti v specialistični ambulantni dejavnosti na področju zdravstvene nege v kliničnem centru ljubljana. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(2), 131-143. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2543