Filej, B. (2005). Uvodnik: vprašanja: ali imamo odgovore nanje?. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(3), 173–174. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2549