Kralj, B. (2005). Novosti – izkušnje – pobude: otvoritev dograjene in prenovljene visoke šole za zdravstvo univerze v ljubljani. Obzornik Zdravstvene Nege, 39(4), 299-300. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2567