Primož Trebovšek, prevod/transl.:, & Andreja Mihelič Zajec, povzela/summarizer:. (2006). Novosti – izkušnje – pobude: povzetek gradiva - mednarodni dan medicinskih sester 2006: z ustreznim zaposlovanjem rešujemo življenja. Obzornik Zdravstvene Nege, 40(1), 53-63. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2576