Štular, S. (2006). Novosti – izkušnje – pobude: zaposleni – strateški partnerji, sodelavci ali še vedno podrejeni, upravljani »človeški viri«?. Obzornik Zdravstvene Nege, 40(2), 110–113. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2586