Koprivnikar, H., Zupanič, T., Drev, A., & Jeriček Klanšček, H. (2019). Razširjenost in značilnosti souporabe tobaka in konoplje med 15-letnimi dijaki v Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(2), 104-111. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.259