Donik, B. (2006). Novosti – izkušnje – pobude: kako uvajati spremembe in novosti v klinično prakso zdravstvene nege? . Obzornik Zdravstvene Nege, 40(4), 243–246. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2607