Starc, A., & Ilič, B. (2007). Pridobivanje in razvoj znanstvenega in strokovnega človeškega kapitala v zdravstveni negi: študija primera. Obzornik Zdravstvene Nege, 41(2/3), 61–69. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2626