Bizilj, I., & Šćepanović, D. (2007). Zavedanje pomena vaj za mišice medeničnega dna med študenti visoke šole za zdravstvo. Obzornik Zdravstvene Nege, 41(2/3), 85–91. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2629