Zakšek, T., Rebec, D., Skočir, H., Karnjuš, I., & Trobec, I. (2008). Ocenjevanje klinične prakse študentov zdravstvene nege in babištva. Obzornik Zdravstvene Nege, 42(1), 35–39. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2645