Pikovnik, E. (2008). Spremembe stališč dijakov do oseb z duševno motnjo v času praktičnega pouka v psihiatrični bolnišnici. Obzornik Zdravstvene Nege, 42(2), 127–137. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2656