Skela-Savič, B., Pivač, S., Čuk, V., & Gabrovec, B. (2019). Razumevanje in umeščanje matrike štirih ravni kompetenc in kategorij izvajalcev v zagotavljanje zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(1), 8-17. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.267