Zakšek, T., Drglin, Z., Mivšek, A.-P., Šimnovec, I., Skubic, M., & Stanek Zidarič, T. (2008). Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: kompetence za osnovno babiško prakso. Obzornik Zdravstvene Nege, 42(3), 215–220. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2670