IZUM. (2009). Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: tuje baze podatkov in servisi: web of science. Obzornik Zdravstvene Nege, 43(1), 60–61. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2700