Požun, P. (2009). Uvodnik: pacienti plačujejo ceno nezadostnega obsega osebja in velikih delovnih obremenitev. Obzornik Zdravstvene Nege, 43(2), 81-82. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2705