Rozman, M. (2009). Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: ljubezen, intimnost in spolna želja v partnerstvu. Obzornik Zdravstvene Nege, 43(2), 129-135. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2714