Poklar Vatovec, T. (2009). Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: dodiplomski visokošolski študijski program prehransko svetovanje – dietetika. Obzornik Zdravstvene Nege, 43(2), 136-140. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2715