Klemenc, D. (2009). Uvodnik: zdravstvena nega in oskrba stomistov – na svoje delo smo lahko ponosni. Obzornik Zdravstvene Nege, 43(4), 241–242. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2730