Bregar, B., Skela-Savič, B., Kajdiž, K., & Kores Plesničar, B. (2019). Heymanova lestvica odnosa zaposlenih v zdravstveni negi do posebnih varovalnih ukrepov v Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(1), 18-30. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.275