Skela Savič, B., Zurc, J., & Hvalič Touzery, S. (2010). Staranje populacije, potrebe starostnikov in nekateri izzivi za zdravstveno nego. Obzornik Zdravstvene Nege, 44(2), 89–100. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2759