Čuček Trifkovič, K., Kobolt, A., & Kores Plesničar, B. (2010). Zadovoljstvo z življenjem pri osebah, odvisnih od alkohola. Obzornik Zdravstvene Nege, 44(3), 147–154. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2765