Anderle, D., & Skela Savič, B. (2011). Motivacijski dejavniki posameznika pri vključevanju v delavnice cindi. Obzornik Zdravstvene Nege, 45(1), 31–38. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2805