Zakšek, T., & Grmek, S. (2011). Porod z uporabo epiduralne analgezije ali kombinirane spinalno-epiduralne analgezije: babiška praksa v bolnišnici postojna. Obzornik Zdravstvene Nege, 45(2), 129–134. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2823