Lorber, M., & Skela Savič, B. (2011). Komunikacija in reševanje konfliktov v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 45(4), 247–252. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2848