Pajnič, M., & Mihelič Zajec, A. (2011). Enteralno hranjenje kot možnost izbire pri malnutriciji. Obzornik Zdravstvene Nege, 45(4), 263–272. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2850