Selič, P., Nassib, A., & Makivić, I. (2012). Razširjenost trpinčenja na delovnem mestu: študija primera. Obzornik Zdravstvene Nege, 46(2), 113–126. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2875