Majhenič, J., & Polona Mivšek, A. (2012). Mobing v babištvu. Obzornik Zdravstvene Nege, 46(2), 165–169. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2880