Potočnik, Špela, & Lorber, M. (2012). Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: življenjske navade pacientov z arterijsko hipertenzijo v domačem okolju . Obzornik Zdravstvene Nege, 46(3), 245-250. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2888