Jug Došler, A., & Skubic, M. (2012). Analiza prakse izobraževanja v šolah za bodoče starše. Obzornik Zdravstvene Nege, 46(4), 281–288. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2894