Ovijač, D. (2012). Medpoklicno sodelovanje in etika v zdravstvu. Obzornik Zdravstvene Nege, 46(4), 297–301. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2896