Dornik, E., & ed. (2012). Novosti v knjižnicah: september – november 2012. Obzornik Zdravstvene Nege, 46(4), 328–337. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2904