Kadivec, S., Skela Savič, B., Kramar, Z., Zavrl Džananović, D., & Bregar, B. (2013). Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v republiki sloveniji za obdobje od 2011 do 2020: povzetek. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(1), 97–112. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2918