Bregar, B. (2013). Uvodnik: zdravstvena nega v pričakovanju reform sistema zdravstvenega varstva. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(2), 132-134. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2920