Hvalič Touzery, S., Kydd, A., & Skela Savič, B. (2013). Odnos do dela s starostniki med kliničnimi mentorji. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(2), 157-168. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2923